Výcvikový den je každou NEDĚLI za každého počasí; ZAČÍNAME v 9:00 hodin!

CO POTŘEBUJETE

1. Hladký jednořadý řetízkový obojek                                   

2. Krátké vodítko (cca 1,5 m)                                          

3. Dlouhé vodítko (stopovací-10 m)                          

4. Aportovací činku nebo oblíbenou hračku psa        

5. Pamlsky (salám, párek či jiné pamlsky)

6. Misku na vodu 

 CO JE NUTNÉ

1. Choďte včas

2. Před výcvikem psa nekrmte

3. Před výcvikem psa vyvenčete

4. Dbát pokynů instruktorů

5. Háravé feny mohou na cvičiště se svolením instruktora, (při organizovaném výcviku) 

 MĚJTE NA PAMĚTI 

1. Psovod je zodpovědný za svého psa

2. Jakékoliv hrubé zacházení se psem může mít za následek vyloučení z kurzu

3. Psovod je povinen uklízet výkaly po svém psu v areálu i mimo cvičiště

4. Psovod může využívat areál cvičiště pouze za dohledu instruktora, (při organizovaném výcviku)

5. Výcvik psa nezletilou osobou je možný s písemným souhlasem zákonného zástupce

6. Psovod je povinen předložit očkovací průkaz psa s platným očkováním proti vzteklině, 

    psince, parvoviróze (kombinovaná vakcína).