Vážení hosté, vážení přátelé, kamarádí, známi.

Vážení hosté, vážení přátelé, kamarádí, známi.

Všechny vás zdravím a vítám na naši výroční členské schůzi. Zvlášť mi dovolte přivítat předsedu KV, zároveň 1. místopředsedu pléna ČKS!
Hodnocení letošního roku z mého pohledu: Máme hezkou klubovnu! Do výstavby klubovny jsme dost investovali. Stavba klubovny nás stála nemalé peníze, mně hodně času a nervů. Byla by škoda, aby nám klubovna chátrala. Všichni členové by si měli ke klubovně vypěstovat kladný vztah!  Nikdo by neměl být benevolentní a říkat si „vždyť to není moje, tak co, on to někdo udělá“! Letošní rok byl jubilejní! Slavíme deset let od kolaudace klubovny.
Na této schůzi budeme schvalovat plán činnosti a rozpočet pro příští rok.
Předpoklad k úspěchu je pořádek! Ten je mnohým cizí! Chybí disciplína, chybí úcta, pokora, ohleduplnost! Nikdo by neměl zneužívat situace a parazitovat na organizaci.
Toto uvádím, abyste se všichni zamysleli a uváděli návrhy na zlepšení veškerých sporných situaci!
Na členských schůzích jsme si stanovovali plán práce pro příští roky. Úkoly se jakžtakž dařilo plnit, výhrady mám k brigádám, slabá účast na brigádách.
V diskusi bych přivítal návrhy, k brigádnickým iniciativám! Brigád, kdy je potřeba pracovat fyzicky, se účastňuje stále méně členů. Práce nám zůstává, přenáší se na příští roky!
Nejdůležitější pro nás pro naši činnost jsou finance!!, proto by vás mělo zajímat, měli byste vědět, co nás kolik přibližně stojí:

Příjem: Členské příspěvky, 500,- Kč, mládež do 15 let 250,- Kč.
Výdaje: Za člena do Prahy odvádíme 150,- Kč, pohoštění na osobu na členské schůzi 70,- Kč, Jednoduše, z členského příspěvku nám zůstane 280,-Kč za člena. Při fluktuaci máme pro nový rok asi 50 členů, tj. v korunách po odečtu nákladů, jak výše uvádím 14 000,- Kč.
Uvedu jen zlomek výdajů, které potřebujeme, aby organizace mohla existovat:
Za elektřinu platíme cca 14 000,-Kč/ za rok.
Benzín na kosení, údržba traktorku cca 8 000,- Kč/ za rok.
Na údržbu a provoz klubovny a areálu potřebujeme ročně zhruba 12 000,- Kč.
Závody a další naše aktivity 10 000,- Kč! Pojištění klubovny, proplacení startovného, cestovné, kronika, odvoz fekálii, revize komínu (kominík), nájem pozemku odstavná plocha pro auta a mnoho jiných potřebných věcí pro klubovnu, toaletní papíry, ručníky, utěrky, mýdlo, nádobí, servisy aj. cca 15 000,- Kč,
Výcvik:
rukáv cca 3 000,- Kč/ podle potřeby/ určitá životnost, návlek na rukáv stojí cca 900,- Kč/ spotřební materiál,
oblek pro 1 figuranta cca 8 000,- Kč/ podle potřeby/ určitá životnost, tedy výcvikové pomůcky cca 12 000,- Kč/ročně.
Toto je skromný výčet!
Zde vidíte, že bez pomoci zvenčí by naše organizace nemohla existovat. Je na místě uvést, že musíme umět vyargumentovat potřebnost, co všechno pro svou činnost potřebujeme. Takže je to o shánění peněz o dotacích. Nic nemáme zadarmo!!
Musím říct, že hlavně OÚ ve Vendryni nás v naší činnosti podporuje. Bez jeho dotací je nemyslitelné, aby naše organizace existovala. Musím proto poděkovat všem činitelům OÚ za pomoc a pochopení.
Ze zkušenosti a potřeby byl sepsán plán práce a zpracován rozpočet pro rok 2017.
Ještě jedna velmi důležitá věc, letos je pro nás rokem jubilejním. Uběhlo 65 let od založení naši kynologické organizace, viz pozvánky a program dnešní členské schůze. Tuto událost jsme náležitě oslavili (zavzpomínali) 10. září 2016!
Závěrem mého vystoupení ještě poznámku -naše činnost je založena na jednotlivcích a v pravdě na každém z nás záleží, jak naše organizace bude hodnocena, jak bude fungovat!
Další podrobnosti k činnosti v tomto roce ještě uslyšíte v referátech jednotlivých funkcionářů.
Děkuji za pozornost!

V Zobawě 22. 11. 2016
                                      Václav Kopka předseda ZKO č. 101 Vendryně.