Plán sportovních kynologických soutěží 2.pololetí pro rok 2013 ČKS – Moravskoslezský kraj

31.08.2013 23:17

2.pololetí 2013

Plán sportovních kynologických soutěží 2.pololetí pro rok 2013 

ČKS – Moravskoslezský kraj

 

 

Datum

ZKO

Název závodu

Odpovědný funkcionář

Delegování rozhodčí

31.8.2013

 

ČESKÝ TĚŠÍN č.450

Těšinský závod

ZZO,ZVV1,IPO-V,IPO 3,

V.Glogar 773760459

glogar@seznam.cz

V.Košťál

J.Toman

 

7.9.2013

 

DĚTMAROVICE II. č.88

11.ročník Poháru Družstev

IPO-1 Poslušnost

IPO-2 Stopa

IPO-3 Obrana

M.Štěrba

603900655

 

A.Hruška

V.Hrušková

7.9.2013

VENDRYNĚ

Meziklubový závod

V.Kopka 728348821

Vaclav.kopka@centrum.cz

F.Beneš

14.9.2013

 

PETROVICE u KARVINÉ č.069

1.ročník memoriál Miroslava Stasiewského

ZVV-1 Stopa+poslušnost

ZVV-2 Stopa spec.+poslušnost

R.Mlotek

602965506

J.Novotný

J.Toman

28.9.2013

HAVÍŘOV BLUDOVICE č.038

Havířovský pohár

ZZO,ZVV-1,IPO-3

M.Štýrská

602785513

mariestyrska@seznam.cz

 

V:Košťál

J.Novotný

5.10.2013

 

 

6.10.2013

VEŘOVICE

 

 

FRÝDLANT n/O.

XXII.r.O cenu Vepřovic

XIV.r.memoriál Karla Škarpy

ZVV -1 , ZVV-2                          

2.ročník Beskydský stopařský speciál

ZPS -1,

IPO-FH začátek 5.10./dvoudení

P.Škarpa

734506412

 

 

ing.Z.Novák

606771151

 

J:Havránek

F.Beneš

 

 

Ing.J.Radovesnický

F.Beneš

V.Košťál

12.10.2013

 

 

13.10.2013

 

VENDRYNĚ

 

KARVINÁ-HRANICE

VII:r.O Pohár starosty

ZOO,ZM,ZVV-1,ZVV-2,

IPO-1 S+P+O

O Pohár Karviné

ZZO, ZM,IPO-1

V.Kopka 728348821

Vaclav.kopka@centrum

 

S.Pros

608702212

J.Macoszek

A.Hruška

V.Hrušková

J.Toman

J.Novotný

19.10.2013

 

 

HORNÍ SUCHÁ

Hornosušský závod

IPO-V poslušnost,ZVV-1 závod dvojic P+O,IPO-2 P+O

M.Broskevičová

603590359

F.Beneš

J.Havránek

Do plánu Sportovních kynologických akcí na r.2013 2.pololetí,byly zahrnuty akce sportovního charakteru krajského významu dle požadavku ZKO.Chráněný termín v roce 2013 18.9.-22.9.2013 MS FCI IPO Roudnice nad Labem. Pořadatel akce má právo na případné změny termínu, za předpokladu včasného vyrozumění všech zúčastněných stran. Na sportovní akce jsou delegování rozhodčí 1.a 2.tř. ČKS Moravskoslezského kraje. Rozhodčí uvedený na prvním místě PSKS je zároveň hlavním.Závody krajského významu smí figurovat jen figuranti ČKS 1.třídy nebo svazový.

Tento Plán PSKS 2013 2.pololetí je třeba brát jako závazný a má pro rozhodčí i pořadatele platnost delegace KV MS kraje.Předsedové organizací a rozhodčí budou vyrozumění obdržením tohoto plánu.

 

 

 

Pořadatelé akcí jsou povinni v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 14 dnů) se kontaktovat s delegovanými rozhodčími a upřesnit harmonogram sportovní akce,popřípadě jiné změny.

Povinností všech účastníků kynologických sportovních akcí se vztahují ustanovení Zkušebních řadů,Směrnic ČKS a Zákona na ochranu zvířat.

V případě náhlých změn rozhodčích(onemocnění,úraz,a pod.)bude situace řešena s p.Košťálem tel:602930487 v co nejkratší možné době.