Usnesení výboru

Usnesení výboru dne 5. 11. 2012. 
Výbor naši ZKO na své výborové schůzi vydal z důvodu nejasnosti při vyřizování požadavku vrácení záloh za brigádnické hodiny, usnesení!

Při splnění všech náležitosti, hlavně odpracování 10hodin brigádnických, je nutné vznést požadavek o vrácení peněz za brigády v daném roce, kdy chce člen ukončit členství.

Nárok na vracení vzniká při předložení dokladu o zaplacení a odpracovaní, jak je již výše uvedeno 10hodin brigádnických v daném roce.
Podle stanov člen, který nezaplatí členství do termínu, který je schválen členskou schůzi, ztrácí nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci a je vyloučen z členství ČKS. Tímto mu zaniká nárok na vrácení jakýkoliv finančních požadavků!

Za výbor předseda Václav Kopka.