Závod XXXVII ročník Memoriál Wojkowského

10.03.2014 20:39

Základní kynologická organizace č. 101, ČKS Vendryně

pořádá kynologický závod


XXXVII. ročník


Memoriál Wojkowského


 kde?


na kynologickém cvičišti ve Vendryni!


kdy?


dne 26. 4. 2014, SOBOTA!


Propozice závodu:

Závod se koná na kynologickém cvičišti ZKO č. 101, ve Vendryni v sobotu, 26. 4. 2014

Pořadatel:

ZKO č. 101 - Vendryně

Závod je vypsán pro skupiny:

„A”        ZZO dle NZŘ                                                  bez omezení       

„B”        ZM dle NZŘ, beze stop                                   bez omezení

„C”        ZVV1 dle NZŘ, beze stop                               bez omezení

„D“        IPO1 dle MZŘ, se stopami                             bez omezení

„E“        ZVV2 dle NZŘ, beze stop                                bez omezení

Minimální počet startujících v kategorii musí být pět.

Ceny: V každé kategorii první tři místa obdrží pohár

vítěz „A” pohár a hodnotná cena

vítěz „B” pohár a hodnotná cena

vítěz „C“ pohár a hodnotná cena

vítěz „D“ pohár a hodnotná cena

vítěz „E“ pohár a hodnotná cena

Bude také vyhodnocená  nejlepší poslušnost            pohár

Nejlepší obrana                                                            pohár

Odměněn bude i                 nejmladší závodník        pohár      

Startovné:

Účastník, který závazně nahlásí svou účast do uzávěrky a zaplatí v termínu startovné ve výši 200,- Kč, má v ceně startovného hrazený oběd.

Platbu je možné provést převodem na účet č. 163434268/0300;   zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, mateřskou organizaci, uvést „závod“.

V přihlášce uvést kontakt!; telefonní číslo, nebo číslo svého mobilu a nebo e-mail, pro případ zrušení některé kategorie!!!

Rozhodčí:                                            Toman J., Novotný J.

Figurant:                                             Šimurda Antonín

Zdravotní služba:                                zajištěna              

Organizační výbor:

Čestný ředitel závodu:                       Kopka Václav

Technický ředitel:                              Wojnar Radim

Mluvčí:                                              Galuszka Rostislav

Zapisovatelka:                                   Šimíčková Halina

Technický personál:                          Členové ZKO č. 101, Vendryně

V místě konání závodu na Vás čeká tradičně bohaté občerstvení,

zajišťuje Klimánková Helena.

Program závodu:

07:00 - 08:45        prezentace účastníků, možnost vyzkoušet prostory, nácvik

08:45                    slavnostní zahájení

09:00 - 12:00        průběh první části závodu (poslušnost ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2

                              souběžně stopa IPO1, pak poslušnost)

12:00 - 14:30         pokračování závodu

14:30 - 16:30         obrana všechny kategorie podle ZŘ

16:30                     vyhodnocení závodu       

Případná změna programu po dohodě s rozhodčími bude včas oznámena.

Přihlášky zasílejte:

Šimíčková Halina                              Kopka Václav     vaclav.kopka@centrum.cz

Vendryně č. 578                                 SNP č. 393           

mobil: 604 638 317                           739 61 TŘINEC

                                                           mobil: 728 348 821

Všeobecná ustanovení:                   

Protesty přípustné jen k formálním záležitostem a pro porušení propozic. Proti bodovému rozhodnutí rozhodčích je protest nepřípustný. Protest s příslušným vkladem 200,- Kč musí být podán technickému řediteli ihned po zjištění závady. V případě neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli.

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny se mohou závodu účastnit, pokud to psovod oznámí předem pořadateli. Podmínkou je odložení feny na místě vyhrazeném pořadatelem.

Každý účastník musí mít očkovací průkaz s platným očkováním psinky a vztekliny.

***Při rovnosti bodů rozhoduje u všech skupin „obrana jako celek, potom los“***
Děkujeme všem sponzorům za finanční přispění.                                      

Výsledky závodu budou zveřejněny

na  www.volny.cz/zkovendryne

Nashledanou ve Vendryni

v sobotu 26. 4. 20143

těší se na vás kynologové z Vendryně

Vaši kamarádí a soupeři.

Areál se nachází asi 20 minut pěšky od železniční stanice ve Vendryni, směr česká a polská základní škola, viz šipky na mapce na internetové adrese.: www.volny.cz/zkovendryne

Značení přístupové cesty bude zajištěno.

Uzávěrka přihlášek:                        23. 4. 2014           startovné taktéž!!!

Upozornění:        Zákon na ochranu zvířat proti týrání byl novelizován.

PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU ZVÍŘAT A PŘI CHOVU PLATÍ Zákon č. 77/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost uvedeného zákona.

Zakazují se všechny formy propagace týraní zvířat.

Přesné, celé znění zákona najdete na internetové adrese:  www.mze.cz

další aktivity ústřední komise pro ochranu zvířat.

…….

Při prezentaci je nutné předložit platný očkovací průkaz.