Úvod

26.12.2019 07:07

 

 

Úspěšný vstup do nového roku 2019, všechno dobré, pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje

ZKO Vendryně.

 

      

Základní kynologická organizace č. 101, Vendryně, ČKS, byla založena roku 1951 p. Josefem Wojkowským, který byl jejím dlouholetým předsedou.
Naše organizace má při každoroční fluktuaci minimálně 50 členů, z toho několik mládežníků. Provádíme výcvik psů různých plemen.

Organizujeme zkoušky z výkonu, podle různých zkušebních řádů. Majitelé psů připravují své psy pro výstavy.

Celoročně zajišťujeme ukázková cvičení. Pořádáme závody a soutěže.

Naši členové pravidelně sbírají ocenění v oblastních, krajských a i národních závodech, soutěžích i výstavách.
Výcvik psů provádíme na našem cvičišti v údolí mezi areálem TJ ve Vendryni a nemocnici Třinec-Sosna, pravidelně každou neděli od 9:00 hod. 

Výcvik je veden pod dohledem zkušených kynologů, instruktorů a figurantů. Ostatní dny má každý člen volný přístup na cvičiště, může psa cvičit sám, anebo po domluvě s některým z našich výcvikářů.