Vyhodnocení výcvikového roku 2013

27.11.2013 00:26

  27. 11. 2013 00:26

Vážení přátelé dovolte mi, abych zhodnotil výcvikový rok 2013. Byl to velice náročný rok, který jsme si již naplánovali na členské schůzi 2012 a do posledního bodu také splnili. Hodnocení jsem uspořádal do jednotlivých bloků, s kterými bych Vás chtě seznámit.

Jako tradičně již řadu let zahajujeme výcvikový rok očkováním psů a ne jinak tomu bylo i letos. Naši čtyřnozí přátele byli očkování novou kombinovanou vakcínou (tzv. vše vjednom), kdy jsme touto aplikací odstranili druhé očkování.  Očkování provedl náš dvorní veterinář MVDr. František Doležal CSc.

17. února jsme se účastnili v Jablunkově školení psovodů, které bylo pod vedením rozhodčího pana Jana Macoszka, bylo zaměřeno na změny a novinky v NSŘ. Tady musím podotknout, že Tato akce připomínala Vendryňský sraz psovodů na Jablunkovském cvičišti, protože kromě hojné účasti našich členů, účast z domácí a jiných organizací byla zanedbatelná!

V bloku věnovanému sportovní a závodní činnosti bych Vás rád seznámil s následujícími účastmi a výsledky:

Dne 20. 4. 2013 se konal na našem cvičišti 36. ročník Memoriálu Wojkowského, kterého se zúčastnilo  31 účastníku v 5 kategoriích. Naši organizaci reprezentovali v ZVV1 František Adamčík – 4. místo, Cieslar Miroslav -7. místo, v ZVV2 Wáclawek Karel – 2. místo a Suszka Jaroslav - 3. místo.

18. 5. 2013 Jarek Suszka se psem Argem  reprezentovali naši organizaci na závodech v Čermné ve Slezsku, kde obsadili v kategorii ZVV1 - 4. místo

18. 5. 2013 ve stejný den, ale v Karviné v areálu Kovony, v kategorii ZVV2 obsadil 1. místo se psem Ernem, Karel Wáclawek.

15. 6. 2013 se uskutečnil v Horní Suché závod skupin, kdy nás reprezentovala Vanda Walczysková společně s Janem Vicianem (ZKO Havířov), kdy získali 1.  Místo.

5. 10. 2013 na závodech v ZKO  Karviná – Hranice získal 4.  místo František Adamčík.

12. 10. 2013 naše organizace pořádala 9. Ročník, kynologického závodu „O pohár Starosty obce Vendryně“, kdy  nás reprezentoval pouze jeden závodník a to František Adamčík, který v kategorii ZVV1 obsadil 3 místo.  Tento závod měl i historicky malou účast, kdy se přihlásilo a soutěžilo pouze 9 psů. Jak jsme se všichni napříč kynologickým spektrem shodli, tento stav byl zapříčiněn kolizi dalších dvou závodu v kraji. Tuto situaci bude výbor ZKO řešit a připomínkovat u krajské kynologické organizace.

V letošním roce po dohodě ZKO Vendryně, Horní Suchá a Kovona Karviná byl uskutečněn projekt s názvem „klubové závody“!  Na kterých se zúčastnili závodnici uvedených organizací, a výsledky všech tří závodu se započítávaly do celkové klasifikace, kdy jsme v konečném součtu získali 1. místo.  Za přípravu a koordinaci závodníku patří velké poděkování hlavnímu výcvikáři Miroslavu Siudovi.  Dílčí výsledky byly:  25. 5. 2013  Horní Suchá  - ZVV1 Vanda Walczysková  1. místo,  František Adamčík 4. místo, ZM – Jan Jastřembski 6. místo,

29. 6. 2013  Kovona Karviná – ZM Suszka Jarek – 1. místo, Siuda Miroslav – 2. místo, Jan Jastřembski 9.  místo,  Pieczonková Aniela 10.  místo. V kategorii  ZVV1 Adamčík František 6. místo.

7. 10. 2013    Vendryně – ZM Jan Jastřembski 6. místo,   ZVV1 Vanda Walczysková 1. místo,

4. 5. 2013 naše organizace pořádala výkonnostní zkoušky NZŘ. Proběhly v ZKO Vendryně, uspěl pouze jeden účastník a to  v kategorii  ZM - Miroslav Cieslar, štěstí nepřálo Frantovi Adamčíkovi a Jiřímu Raszkovi, ale přesto se jejich snaha cení.

8. 9. 2013 úspěšně absolvovali zkoušku v ZKO Ostrava Veřovice podle NSŘ dle  ZVV1 – František Adamčík se psem EDDI

Výstava a bonitace:

Dne 21. 9. 2013 měla proběhnout 4. oblastní výstava Německých ovčáku. Ta se nekonala pro nízkou účast, přihlášených 24, z toho jen 11 zaplatilo stanovený poplatek. Uskutečnila se pouze bonitace NO, dne 22. 9. 2013.

27. 10. 2013 Sezemice u Pardubic bonitace BOM Vanda Walczysková  - Expert De Alpersavile Bohemia – chovný

V srpnu 2013 se zúčastnila Monika Martynková se svým Anglickým Mastifem Bonným  ch.s Pod Širým nebem, Národní výstavy  v Ostravě, kde v třídě dorostu dosáhla známky Výborná 1, a na Karvinské výstavě dostala hodnocení Výborná 1 a stala se vítězkou třídy.

Naše organizace je známá nejen na sportovním poli ale i na poli osvětové činnosti, kdy si nás a naše psy zvou školy a školky a jiná zájmová sdružení k provedení ukázek výcviku psů. Naše osvěta je prováděna v prostorech školních zařízení, ale z valné většiny dětí chodí na naše kynologické cvičiště, kde nám výcvikový prostor umožňuje předvést naše umění v plné parádě. V letošním roce jsme se rozhodli, že pro pohodlí a komfort dětí a dalších diváku vybudujeme malou tribunku cca pro 40 sedících osob.  O této realizaci se však zmíní náš brigádnický referent.  Chci poděkovat všem, kteří se na ukázkách podíleli bez ohledu na finanční náklady, které jsou spjaté více či méně s dopravou na tyto ukázky. Jediný kdo na nich vydělal, byla Markéta  Galuszková, která byla uvolněná ze školní výuky, a dopravu obstaral táta.

V letošním roce se zdařilo méně vrhu štěňat, než loni, Pieczonková Aniela  u feny Dany, odchovala 7 NO bez PP, Mirek Macura měl sice vrh v chovné stanici Sarah Moravia, ale štěňata uhynula.

I letos s oblibou byly uskutečněny výšlapy do přilehlých kopců Pobeskydí, na kterých byla hojná účast našich psovodů se svými psy. V některých horských provozovnách již naši psovodi mají předplacené odpočívadla a rezervované pivní sklenice, což jsem se přesvědčil i na vlastní kůži a vcelku se mi to líbilo a proto můžu tyto akce vřele doporučit i v příštím roce.

V letošním roce oslavil Karel Wáclawek  životní jubileum 60 let, což jsme patřičně oslavili v útrobách naší klubovny.

O rozšíření členské základny se v letošním roce snažili dva členové a to nejprve manželskými sňatky 25. 5. 2013 Lukáš Šáda a 1. 6. 2013 Lucka Gólová (Papučíková), Lukáš o něco později se svou manželkou přivedl na svět syna, Lucka je na řadě.

Mezi plánované akce patří bezesporu účast na Vendryňském karnevalu, akce Vendryňský dřevorubec. Jedná se o akce pracovního charakteru, kdy naší členové svou účasti přispějí k nezanedbatelnému výdělku z prodejního stánku, kdy tyto vydělané peníze jsou součásti našeho rozpočtu. Děkuji všem, za, dá se říct, stále těm stejným za jejich obětavou práci.  Mezi ty příjemnější a odpočinkovější akce patři dětský den, pořádaný každoročně pro děti a členy ZKO a její příbuzné dobrá nálada je umocněná výbornou vaječinou a skvělými klobásami opečenými v cvičákovém venkovním krbu.  Hitem letošního roku byla závěrečná společenská akce v prostorách klubovny ZKO, které se zúčastnilo 35 osob. Z kapacitního důvodu jsme museli další zájemce odřeknout. Je k zamyšlení, jak navrhovali někteří jedinci, zda by nebylo vhodné odstranit jednu stěnu klubovny a poskytnout tak větší prostor pro všechny.

Závěrem mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří Naší organizaci reprezentovali, kteří se starali o její chod, kteří pomáhali na veřejně prospěšných akcích a i těm, kteří šířili dobré jméno našeho Vendryňského klubu. A jelikož se blíží konec roku a mám příležitost valné většině najednou popřát, tak to také činím, a přejí Vám hodně zdraví, štěstí, sportovní a chovatelských úspěchu v roce 2014.

Děkuji za pozornost!

Místopředseda ZKO Vendryně, Bc. Rostislav Galuszka.