propozice k závodu

11.08.2014 21:48

Základní kynologická organizace č. 101, VENDRYNĚ

pořádá kynologický závod

X. ROČNÍK

o pohár starosty obce

 

                                              kde?

na kynologickém cvičišti ve Vendryni!

kdy?

dne:  13. 9. 2014, SOBOTA


Propozice závodu:

Závod se koná ve Vendryni na kynologickém cvičišti ZKO č. 101, v sobotu, 13. 9. 2014.

Pořadatel:  ZKO č. 101 - Vendryně

Závod je vypsán pro skupiny:

„A”        ZZO dle NZŘ                                                     bez omezení       

„B”        ZM dle NZŘ, beze stop                                     bez omezení

„C”        ZVV1 dle NZŘ, beze stop                                bez omezení

„D“        ZVV2 dle NZŘ, beze stop                                bez omezení

„E“        IPO1 dle MZŘ, se stopami                              bez omezení       


Ceny: V každé kategorii první tři místa obdrží pohár

vítěz „A” pohár a hodnotná cena

vítěz „B” pohár a hodnotná cena

vítěz „C“ pohár a hodnotná cena

vítěz „D“ pohár a hodnotná cena

vítěz „E“ pohár a hodnotná cena

Absolutní vítěz (neplatí pro kategorii „A a B“) nejvyšší součet bodů beze stopy, obdrží pohár starosty v hodnotě 1.000,- Kč, při rovnosti bodů rozhoduje vyšší kategorie. Pohár starosty věnuje obec. Absolutnímu vítězi předá cenu osobně starosta obce Vendryně.

OÚ Vendryně děkujeme, že nad tímto závodem převzala záštitu!

Nejlepší poslušnost            pohár

Nejlepší obrana                 pohár

Nejlepší stopa                   pohár

Nejmladší závodník          pohár  

Startovné: Účastník, který závazně nahlásí svou účast do uzávěrky a zaplatí v termínu startovné ve výši 200,- Kč, má v ceně startovného hrazený oběd.

Platbu je možné provést převodem na účet č. 163434268/0300;   zpráva pro pořadatele: jméno, příjmení, mateřská organizace, uvést-„závod“.

Je nutné v přihlášce uvést kontakt!; telefonní číslo, nebo číslo svého mobilu, nebo e-mail!, pro případ zrušení některé kategorie!!!

Rozhodčí:                                            J. Toman, V. Hrušková

Figurant:                                             Šimurda Antonín

Zdravotní služba:                             zajištěna              

Organizační výbor: ŘZ                  Kopka Václav

Technický ředitel:                              Galuszka Rostislav

 Zapisovatelka:                                  Šimíčková Halina

Technický personál:                          Členové ZKO č. 101, Vendryně

Program závodu:

07:00 - 08:45       prezentace účastníků, -možnost vyzkoušet prostory, nácvik

08:45                     slavnostní zahájení

09:00 - 12:00       průběh první části závodu (poslušnost ZZO, ZM, ZVV1, ZVV2,

souběžně stopa IPO1 pak poslušnost)

12:00 - 14:30       pokračování závodu

14:30 - 16:30       obrana všechny kategorie podle ZŘ

16:30                     vyhodnocení závodu       

Případná změna programu po dohodě s rozhodčími bude včas oznámena.

Přihlášky zasílejte:

Šimíčková Halina                              Kopka Václav     vaclav.kopka@centrum.cz

Vendryně č. 578                                                  SNP č. 393           

mobil: 604 638 317                           739 61 TŘINEC

                                                              mobil: 728 348 821

Všeobecná ustanovení:                   

Protesty přípustné jen k formálním záležitostem a pro porušení propozic. Protest s příslušným vkladem 200,- Kč musí být podán technickému řediteli ihned po zjištění závady. V případě neoprávněného protestu vklad propadá pořadateli. Proti bodovému rozhodnutí rozhodčích je protest nepřípustný.

Za škody způsobené psem odpovídá psovod. Háravé feny se mohou závodu zúčastnit, pokud to psovod oznámí předem pořadateli. Podmínkou je odložení feny na místě vyhrazeném pořadatelem.

Každý účastník musí mít očkovací průkaz s platným očkováním psinky a vztekliny.

Podrobnosti k závodu také na webu, adresa webu uvedena níže!

*** Při rovnosti bodů rozhoduje u všech skupin „obrana jako celek, pak los“ ***
Děkujeme všem sponzorům za věcné ceny a finanční přispění.                                      

Výsledky závodu budou zveřejněny na webu

 https://zko-vendryne7.webnode.cz/

Nashledanou ve Vendryni

v sobotu 13. 9. 2014

těší se na vás kynologové z Vendryně

Vaši kamarádí a soupeři.

Areál se nachází asi 20 minut pěšky od železniční stanice ve Vendryni, směr česká a polská základní škola, viz šipky na mapce na internetové adr.:

https://zko-vendryne7.webnode.cz/

Značení přístupové cesty bude zajištěno.

GPS souřadnice: 49° 40' 0.77128" N;         18° 41' 51.5600646" E

Tradičně bohaté občerstvení čeká na Vás v místě konání závodu. Bufet zajišťuje

Klimánková Helena!

Uzávěrka přihlášek:                        10. 9. 2014           startovné taktéž!!!

Upozornění:        Zákon na ochranu zvířat proti týrání byl novelizován.

PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ NEBO SVODU ZVÍŘAT A PŘI CHOVU PLATÍ Zákon  č. 77/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme na bezvýhradnou platnost uvedeného zákona.

Zakazují se všechny formy propagace týraní zvířat.

Přesné, celé znění zákona najdete na internetové adrese:  www.mze.cz

další aktivity ústřední komise pro ochranu zvířat.

…….

Při prezentaci je nutné předložit ke kontrole platný očkovací průkaz.

Propozice i na internetu:

       https://zko-vendryne7.webnode.cz/

Areál se nachází:

GPS souřadnice: 49° 40' 0.77128" N; 18° 41' 51.5600646" E