plán na rok 2015

29.12.2014 10:32

Plán činnosti pro r. 2015: 

1. Naplánovat výroční členskou schůzi.

2. Starat se o chod klubovny.

3. Naplánovat očkování psů, vzteklinu a psinku.

4. Naplánovat zkoušky, podle potřeby.

5. Organizovat brigádnickou činnost.

6. Naplánovat a uspořádat závod XXXVIII. ročník Memoriál Wojkowského. Účastnit se 3. ročníku o putovní pohár klubové ligy.

7. Výpomoc při organizaci hafiády (12. 9. 2015) organizuje Matlochová.

8. Účastnit se na kynologických akcích.

9. Starat se o pravidelný výcvik psů – areál ZKO, hlavní výcvikář.

10. Zorganizovat den dětí + smažení vaječiny pro naše členy.

11. Podle požadavku obce se účastnit na Vendryňském karnevalu. Odpovědná osoba.

12. Zorganizovat společenskou akci pro naše členy.

13. Organizovat výšlapy se psy.

14. Pořádat ukázková cvičení se psy (podle požadavku).

15. Nadále vést kroniku, vede jí pí. H. Šimíčková.

16. Vzniklé problémy se snažit řešit v neděli na kynologickém cvičišti.