Plán činností na rok 2017

20.01.2017 17:28

Plán činnosti na rok 2017 

 • Výroční členská schůze.
 • Očkování psů (vzteklina, kombinovaná vakcína), snad jednorázová vakcína.                         
 • Naplánovat zkoušky.                                                               
 • Memoriál Wojkowského, 40. ročník, (16. nebo 23. 4. 2017), V. ročník klubové ligy (v září 2017).
 • Účast na kynologických akcích.
 • Starat se o chod klubovny.
 • Brigádnická činnost – účastňovat se plánovaných brigád, možno též odpracovat po domluvě s brigádnickým individuálně.                                                                                           
 • Pravidelný výcvik psů, hlavní výcvikový den je neděle.
 • Nadále prosazovat projekt pro děti, vycvič si svého psa. (soboty)
 • Den dětí + smažení vaječiny, pro všechny členy.
 • Podle požadavku obce se účastnit na, dřevorubeckém dni, olympiády partnerských obcí.
 • V říjnu, společenská akce.
 • Ukázková cvičení se psy, podle požadavku, jen na cvičáku.                                              
 • Nadále vést kroniku. Od r. 1978, kdy byla napsána první, ji vede p. H. Šimíčková.                                                  
 • Vzniklé problémy se snažit řešit v neděli na kynologickém cvičišti.