Pár slov k činnosti naši ZKO.

23.11.2014 14:36

Vážení hosté, vážení přátele, kamarádi!

S předsevzetím sobě vlastním chci a snažím se pracovat, aby naše organizace existovala, fungovala. Dovolím si říct, že pracuji nad rámec svých povinností vycházejících s titulu předsedy.

Máme hezkou klubovnu, mnozí nám ji závidí! Zde chci podotknout, že je třeba se zúčastňovat, pro někoho možná neatraktivních brigád. Brigády se dělají pro to, aby naše klubovna nechátrala! Uvádím, že už v dřívějším období jsem mluvil, že si práci nevymýšlíme! Veškerou práci, která se nám nějak hromadí, si musíme udělat, nebo si ji dát udělat! 

Do výstavby klubovny jsme dost investovali. Stavba klubovny nás stála nemalé peníze (shánění dotací) a mě nemálo času, nervů. Byla by škoda, aby nám klubovna zchátrala. Všichni členové by si měli ke klubovně vypěstovat kladný vztah!  Nikdo by neměl být benevolentní a říkat si „vždyť to není moje, tak co, on to někdo udělá“!

Předpoklad k úspěchu je pořádek! Ten je mnohým cizí! O disciplíně, škoda mluvit. Disciplína chybí. Chybí i pokora a úcta! Nikdo by neměl zneužívat situace a parazitovat na organizaci.

Toto uvádím, abyste se všichni zamysleli a uváděli návrhy na zlepšení veškerých sporných situaci, kterých nám přibývá! Na výboru se budeme všemi náměty zabývat!

Na členské schůzi v listopadu roku 2013 jsme si stanovili plán práce pro rok 2014, ten se nám dařilo plnit jen částečně!

Uvádím, nesplněno: údržba klubovny, nátěry klubovna, vrata, dělicí příčka v odkládacím kotců OÚ Vendryně, usazení barelu na vodu pro WC, to jen něco z mála výčtu naších restu!

V diskusi bych přivítal návrhy, jak dát věci do pořádku, hlavně k brigádnickým iniciativám! Brigád, kdy je potřeba pracovat fyzicky, se účastní stále méně členů. Práce nám zůstává, přenáší se na příští roky!

Možná vás také bude zajímat! Měli byste všichni vědět!

Členské příspěvky platíme, 500,- Kč.

Za člena do Prahy odvádíme 150,- Kč, pohoštění na osobu členská schůze 60,- Kč, Jednoduchým propočtem nám z členského příspěvku zůstane 290,-Kč za člena. Kdo umí trochu počítat, tak ví, že to nemáme snadné, musí se hodně šetřit, abychom vyšli. Při fluktuaci nám pro nový rok zůstává jen cca 50 členů, tj. 14 500,- Kč.

Uvedu jen zlomek výdajů potřebných, aby organizace mohla fungovat. 

Za spotřebu elektřiny platíme cca 12 000,-Kč/ za rok.

Benzín a údržba traktorku na kosení cca 9 000,- Kč/ za rok.

Na údržbu a provoz klubovny a areálu potřebujeme ročně zhruba 15 000,- Kč.

Závody a další naše aktivity 14 000,- Kč! Pojištění klubovny, proplacení startovného, cestovné, kronika, odvoz fekálii, revize kominík, nájem pozemku odstavná plocha pro auta a mnoho jiných potřebných věcí pro vybavení klubovny toaletní papír, ručníky, utěrky, mýdlo, nádobí, servisy aj. cca 15 000,00, rukáv cca 3 000,- Kč/ podle potřeby/ určitá životnost, oblek pro 1 figuranta cca 10 000,- Kč/ podle potřeby/ určitá životnost, návlek na rukáv stojí cca 900,- Kč/ spotřební materiál, tedy výcvikové pomůcky cca 15 000,- Kč.

Kdo umí počítat tak si lehce spočítá, že bez pomoci zvenčí by naše organizace neexistovala. Zde je na místě uvést, že je to o diplomacii, také taktice umět vyargumentovat potřebnost, co všechno pro svou činnost potřebujeme, je to o shánění peněz o dotace.

Zde je na místě říct, poukázat, že hlavně OÚ ve Vendryni nás v naší činnosti podporuje. Bez jeho dotací je nemyslitelné, aby naše organizace existovala, abychom fungovali. Musím proto poděkovat p. Ing Rudolfu Bílkovi za pomoc a pochopení, kdy se on nám všemožně snažil vyjít vstříc a co bylo v jeho moci, tak nám pomohl.

Ze zkušenosti a potřeby byl sepsán plán práce a zpracován rozpočet pro rok 2015.

Závěrem mého vystoupení -naše činnost je založena na jednotlivcích a v pravdě na každém z nás záleží, jak naše organizace bude hodnocena!

Ještě podotýkám - bylo by dobře, kdybyste občas věnovali trochu času našim webovým stránkám! Dost podstatných věcí byste se dověděli. Měli byste si naše webové stránky všichni občas přečíst, sledovat co vše je v nich napsáno! Hodně z vás ani neví, že existují. Usuzují tak proto, že je na nich počítač a návštěva stránek je žalostná!

Další podrobnosti k činnosti naší ZKO ještě uslyšíte v referátech a návrzích jednotlivých funkcionářů.

Děkuji za pozornost. V Zobawě 19. 11. 2014

                                      Václav Kopka předseda ZKO č. 101 Vendryně.