Hmotná zodpovědnost

20.06.2014 09:53

Hmotná odpovědnost

Po dlouhém zvažování jsem dospěl k názoru, že musíme začít nově.

Nutíte a donutili jste mně k přemýšlení. Pořád hledám východisko a přemýšlím, jak z té šlamastiky vybruslit.

Navrhuji řešení. Bude uvedeno níže.

Vysvětlení k návrhu řešení:

Už nevěřím frázím, že vše se dělá pro organizaci. Většina členů hrabe, na svém písečku. Moje důvěra, je na bodu nula!

Důvod: stále něco chybí, neustále se něco ztrácí!

Platí, nikomu se nebude bránit ve výcviku. Do areálu, má stále ten, kdo chce cvičit přístup, kdykoliv. Snad jen při akcích, kdy se pronajímá klubovna, bychom měli brát ohled na přítomné a neohrožovat je. Cvičit na opačné straně cvičáku.

Pro výcvik se zpřísňuji, až do odvolání podmínky, ohledně výcvikových pomůcek. Všechny zámky budou vyměněné. Přístup k výcvikovým pomůckám, bude mít jen osoba důvěryhodná, která podepíše hmotnou odpovědnost!

Nesmíte se zlobit, kalich hořkosti přetekl! K mnohým z vás jsem ztratil důvěru.

Když vy nechcete, nebo se neumíte chovat, přizpůsobit podmínkám, našim řádům, nařízením, požadavkům, musím já nastolit radikální změny.

Musím se chovat jako správný hospodář. Možná v budoucnu, po nějaké konzultaci, bude některým umožněn přístup do plechové boudy, nebo odkládacího boxu. Tam se vyhradí nějaké, výcvikové pomůcky.  Každý si musí uvědomit, že nemáme na rozdávání, musíme šetřit. 

Za peníze, které se platí, jako členské příspěvky, nemáme na to, co by kdo chtěl, co si kdo zamane, nebo myslí, že by se mohlo koupit. Musím říct, jak jsou znevýhodnění ti, kteří mají pejsky, malá plemena. Malá plemena nekoušou, přesto platí tolik, jako ostatní. Také je velký nepoměr, když má někdo jednoho pejska a druhý 5 pejsků. Musíme se vypořádat s poměrnosti.

Já razím, všichni členové jsou si, nebo by si měli být u nás na cvičáku rovni, každý musí mít pro výcvik stejné podmínky.

Na našem cvičáku ve Vendryni jsme vždy působili kamarádsky, více jsme si navzájem pomáhali. V organizaci se tvoří skupinky, někdy dokonce skupina, já tomu říkám, levá klika. Zde je asi problém! 

Musíme působit jako organizace, budeme se organizovat, působit jako kolektiv, víc se kamarádit. Kamarádství se nějak vytratilo, chybí.

Na principu pomoci jeden druhému, byli větší úspěchy, mnozí nám je záviděli!

Také jsem cvičil a měl jsem nemalé výsledky. Neměl jsem přístup ke všem výcvikovým pomůckám, které byly v organizaci. Musel jsem víc přemýšlet, improvizovat. Mimo výcvikové dny jsem nemohl používat veškeré, nejnovější výcvikové pomůcky. Přesto výsledky byli o hodně lepší!  Abych dosáhl výsledky, musel jsem si mnoho věci koupit, i rukáv! Výsledky byly! V závodech krajského významu jsem vyhrál  hodně prvních míst.

Dnes jsme tam, kde jsme. Chybí rukávy. Není tomu tak dávno, kdy jsme jich měli přebytek. Stále přemýšlím, co se stalo.

Jsem si vědom, že nesu plnou odpovědnost za celou organizaci, za její hmotné zabezpečení. Budeme se řídit tím, co řeknu, nebo jak se dohodneme. Vše bude fungovat, jak budu chtít, nebo jak se usnese výbor. Můžou být dohody. Dohody se budou sepisovat, podepisovat. Všechny výcvikové pomůcky budeme označovat! Nevidím jiné řešení, východisko.

Ještě jednou: Za mé dřívější období mého předsedávání byly vytvořené zásoby rukávu, kdy se nějak jinak hospodařilo, víc se šetřilo! Při nějaké debatě jsem prohlásil, že nechci rukávy v kanceláři, a tak se stalo, co se stalo. Za poslední neurčité období nějakým pro mě nevysvětlitelným způsobem jsme přišli o veškeré zásoby rukávu. Rukávy teď nejsou ani v kanceláři ani v místnosti pro figuranty, prý jsou zničené! Odborníci říkají, že rukávy jsou nezničitelné, mají mít určitou životnost!

Ke zlepšení situace se můžou podávat připomínky, náměty. Budu, nebo budeme vše zvažovat, konzultovat a pak rozhodovat.

Když se někdo nebude chtít přizpůsobit, nebude se mu z nějakého důvodu u nás líbit, bude chtít odejít, nebudeme mu v odchodu bránit. Nikdo mi nebude, vyhrožovat odchodem.

Musíme nastolit pořádek. Pořádek by měl být samozřejmosti! Budeme vyžadovat plnění již daných předpisů, řádů, nařízení, požadavků. Každý si musí uvědomit, že to tak bude, jinak to nejde.

Stále víc a častěji vzpomínáme na dobu, kdy nám dělal předsedu Pavel Turoň. Ti co pamatují, vzpomínají, jo to byl jiný pořádek. Nikdo v té době neměl k výcvikovým pomůckám neomezený přístup, jak tomu je teď. Tenkrát si předseda nenechal do ničeho mluvit, tím dosáhl autority, nikdo mu nedokázal oponovat!

Někteří můžou namítat, tvrdit, že je jiná doba, že po staru se žít nedá. Já jsem již ale vícekrát říkal, že té nové době nejsem ochoten rozumět!

Když chcete víc, musíte shánět peníze, sponzory.

Předpoklad k úspěchu je pořádek! Ten je mnohým cizí! O disciplíně, škoda mluvit. Disciplína chybí.

 

Moje důvěra byla zklamaná. Protože jako předseda mám zodpovědnost za vedení organizace, za majetek a i jinak, přistupují k ráznému řešení.

Řešení, pro zlepšení situace: Vymění se všechny zámky, aby se zamezilo nekontrolovanému používání výcvikových pomůcek! 

 a) Klíče od výcvikových pomůcek proti podpisu hmotné odpovědnosti. Jen osoba oprávněná, důvěryhodná! Odpovědný hlavní výcvikář.

 b) Omezený přístup k výcvikovým pomůckám. Odpovědný hl. výcvikář.

d) Výcvik s používáním našich výcvikových pomůcek jen ve stanovené, výcvikové dny. Rukávy budou označené! Odpovědný hl. výcvikář.

c) Chceme zabránit spekulacím typu to já ne, to on!

e) Při vybavování figurantů, výcvikovými pomůckami se bude vycházet z logičnosti, potřeby, operativně, poměrově. Odpovědný hl. výcvikář.

g) Chtěl bych kolektiv stmelovat. Musíme působit, jako organizace, kolektiv!

h) Cvičení mimo určené výcvikové dny, se svými vlastními výcvikovými pomůckami!

ch) Jestliže někdo prohlašuje, že vše dělá pro organizaci, tak se musí organizaci přizpůsobit!                                      

i) Výbor, nebo lépe já, chci předem vědět o různých aktivitách, jako jsou ukázky, zkoušky aj. V opačném případě se akce bude brát, jako soukromá! Soukromé aktivity se nebudou brát v potaz, nebudou se zapisovat do kronik, proplácet startovné, nebo i jinak.

Nechci být stále překvapován, když se někde dovídám, přece tam od vás byli, jak to že o tom nevíš. Vypadám trapně.

S velkou důslednosti budeme dbát na dodržování naších řádů, předpisů, nařízení, požadavků! My, jako výbor se snažíme, snažte se i vy!

Již výše jsem uvedl, když se někomu nebude líbit, nikomu nebudu bránit v odchodu. Nikdo mi nebude vyhrožovat, že když nebude po jeho, tak odejde.

Znám se s mnohými předsedy různých organizací a vím, jak to v kdekteré organizaci funguje. Jsou kolikrát překvapení, když v debatě slyší, jak to u nás chodilo.

Předseda ZKO Vendryně, Václav Kopka.