Členská schůze; vloženo

20.12.2017 12:27

 

Zápis z ČLENSKÉ SCHŮZE konané 16. 11. 2017 v restauraci Zobawa.

Základní kynologická organizace č. 101, ČKS, členská základna cca 50 členů pro rok 2017, členové naši organizace obdrželi pozvánku s programem na členskou schůzi. 

 

Program členské schůze,                                                                             

 1. Zahájení a uvítání: -předseda;                               schůzi vede     p. Kopka.
 2. Volba návrhové a mandátové komise.           Návrh výboru: pro obě komise           p. Siuda+2 z pléna, (pí. Džupinová, sl. Appelová)
 3. Výběr členských a brigádnických příspěvku –         pí. Klimánková, p. Wojnar, během celé schůze.
 4. Zpráva o činnosti ZKO za rok 2017                                                pí. Šimíčková.
 5. Zpráva hlavního výcvikáře za rok 2017                                           p. Szwarc.             
 6. Zpráva o hospodaření za rok 2017                                                  . Klimánková.
 7. Zpráva o brigádnické činnosti za rok 2017                                      p. Wojnar.
 8. Zpráva revizní komise za rok 2017                                                  pí. Džupinová.
 9. Ocenění některým členům za činnost                                   (uvolněno výborem cca 5 000,- Kč)
 10. Plán činnosti na rok 2018.
 11. Rozpočet na rok 2018.
 12. Diskuse o členských a brigádnických příspěvcích, připomínky k plánu činnosti a rozpočtu na r. 2018.
 13. Usnesení, Závěr.

                                                            

Přítomno: 34 osob z toho 32 členů; 2 hosté,

Plán činnosti na rok 2018 

1.      Výroční členská schůze.

2.      Očkování psů (vzteklina, kombinovaná vakcína), snad jednorázová.                         

3.      Plánovat zkoušky.                                                               

4.      Memoriál Wojkowského, 41. ročník, (14. 4. náhradní termín 21. 4. 2018), VI. ročník klubové ligy (v září 2018).

5.      Účast na kynologických akcích.

6.      Starat se o chod klubovny.

7.      Brigádnická činnost – účastňovat se plánovaných brigád, možno též odpracovat po domluvě s brigádnickým individuálně.                                                                                           

8.      Pravidelný výcvik psů, hlavní výcvikový den je neděle.

9.      Nadále prosazovat projekt pro děti, nauka „vycvič si svého psa“.

10.  Den dětí + smažení vaječiny, pro naše členy.

11.  Podle požadavku obce, účastnit se na, dřevorubeckém dni, olympiády partnerských obcí, případně i na karnevalu.

12.  V říjnu, společenská akce.

13.  Ukázková cvičení se psy, podle požadavku, jen na cvičáku.                                              

14.  Nadále vést kroniku. Od r. 1978, kdy byla napsána první, ji vede p. H. Šimíčková.                                                  

15.  Vzniklé problémy se snažit řešit v neděli na kynologickém cvičišti.

 

Rozpočet na rok 2018

plánované       Příjmy:                        30 000,- Kč     čl. příspěvky

                      5 000,- Kč     sponzorské dary; zde by měl pomoci každý člen!!!

předpoklad                                         45 000,- Kč     dotace OÚ Vendryně, snad něco schválí      

                                                             5 500,- Kč     z vlastní činnosti (čl. př. dřevorubec, olympiáda, pronájem klubovny)

                     celkem:                         85 500,- Kč

 

předpoklad      Výdaje:            14 000, - Kč     elektřinana

                                                11 000,- Kč     nákup náhr. dílů, otop, odvoz fekálií, revize komínu, toaletní papíry, ručníky, utěrky, mýdlo, nádobí, servis     

                                                     700,- Kč    nájem pozemkový fond, příjezd (odstavná plocha pro auta)

                                                10 000,- Kč    výcvikové pomůcky

                                                12 500,- Kč    příspěvky, známky Praha                  

                                                  1 100,- Kč    poštovné

                                                  1 000,- Kč    kronika

                                                  2 000,- Kč    cestovné, školení

                                                  3 000,- Kč    pohoštění členská schůze

                                                  5 000,- Kč    proplacení startovného do 3místa

                                                 10 000,- Kč   závody memoriál, klubová liga, ceny

                                                  5 200,- Kč    pojištění stavby (klubovny)

                                                10 000,- Kč    údržba, provoz klubovny, areál cvičáku, nátěr plotu kolem klubovny, další podle potřeby                            

                        celkem:           85 500,- Kč

 

Diskusními příspěvky se výbor bude zabývat na svém nejbližším pravidelném zasedání.

Členská schůze bere na vědomí: a) volbu návrhové a mandátové komise, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu o brigádnické činnosti, zprávu hlavního výcvikáře a zprávu revizní komise za rok 2017.              

 

Členská schůze schvaluje: Plán činnosti na rok 2018, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise, zprávu o brigádnické činnosti, členské příspěvky pro rok 2019 se navýši na 800,- Kč za člena, mládežníci do 15 let 350,- Kč, brigádnické 1 000 Kč (záloha) na člena, tj. 100Kč/1hodina, každý člen musí odpracovat 10 hodin, schvaluje rozpočet na rok 2018.

Členská schůze ukládá: Plnit plán činnosti na rok 2018.

vedoucí schůze ukončil schůzi.                          Podpis. ……………………………..

zapsala jednatelka.                                              Podpis. ……………………………..

 

Dodatek k zápisu členské schůze konané v klubovně 16. 11. 2017 v 17,00 hodin.

Připomínky a informace z výroční členské schůze:

Memoriál Wojkowského XLI. Ročník termín 14. 4. 2018, nebo náhradní termín 21. 4. 2018.

Vaječina+dětský den 2. 6. 2018.

Puczok D. jede 3. 12. 2017 do Prahy na zkoušku figuranta I třídy, jede s ním Walczysková se svým psem.

Při obranách a revírech nesedět se psy na lávce u poslední makety, ruší to psy při nácviku (každý si upozorní sám je to individuálně, starším psům nemusí vadit).

Jednou měsíčně bude hlavní výcvikář svolávat schůzky výcvikářů, kladečů, figurantů. Dát vědět i zájemcům o termínu, kdy se schůzka bude konat.

V roce 2018 naplánovat 2x zkoušku, termíny zajistí hlavní výcvikář!

Mojtek L. končí s výcvikem, zdravotní důvody, je třeba najít náhradu!

Stále dokola vykládat o ohleduplnosti, úctě ke starším. Na ploše jeden druhému nepřekážet!

Úklid: každý si musí za sebou uklidit – dávat věci na původní místo, každý musí dbát na pořádek, upozorňovat na různé nešvary, odhazování papírku a jiného materiálu na plochu!.

Je třeba poděkovat všem, kteří se snaží pracovat nezištně pro organizaci hlavně těm, co dělají v bufetu.

Odhlasováno většinou přítomných navýšení členského příspěvku na 800,00 Kč, mládež 350,00 Kč.

Vendryňský karneval: do bufetu Wáclawek K., Suszka J. a Szwarc L., odpovědný Szwarc.

Vyřizování agendy za organizaci vně odpovědný Kopka + místopředseda; uvnitř organizace odpovědný místopředseda, odpovědní za chod organizace všichni s titulu svých funkcí.

Alkohol včetně piva se bude podávat na členské schůzi, až po diskusi!!

Diskusními příspěvky se bude výbor zabývat na pravidelném zasedání, tzn. nejbližší výborové schůzi!