Členská schůze

30.12.2014 13:34
 

 

Vážení hosté, vážení přátele, kamarádi!

Chci říct pár slov k činnosti naši ZKO.

Naše činnost se zaměřuje hlavně na výcvik a výchovů psů. Chtěl bych zde podotknout, že je to o tom, naučit majitelé psa, jak má svého pejska cvičit, vychovávat! Není možné vycvičit psa jen za neděle, kdy jsou naši organizaci, organizované výcviky. Majitel pejska by měl podle svých potřeb, pejska cvičit, vychovávat, věnovat se mu. Každý člen má svého pejska pro jiný účel, a tak by podle toho měl k výcviku přistupovat.

Moje teorie, každý pejsek má být vychovaný, vycvičený a zde je na místě říct, že s výchovou pejska je potřeba začít v co nejútlejším věku.

Moje vize z pozice předsedy k organizaci.

Chci a snažím se pracovat tak, aby naše organizace existovala, fungovala. V tomto ohledu si dovolím říct, že tomuto cíli věnuji dost volného času, možná i více, dokonce bych řekl, že pracuji nad rámec svých povinnosti vycházejících s titulu předsedy.

Důvod k zamyšlení! Brigád kdy je potřeba pracovat fyzicky, se účastní stále méně členů, a jsou to pořád jedni a ti sami! Práce nám zůstává, přenáší se na příští roky!

V diskusi bych přivítal návrhy, jak dát věci do pořádku.

Ke klubovně! Jsme majitelé dvou třetin klubovny. Klubovnu máme hezkou, mnozí nám ji závidí! Podotýkám, je třeba se účastňovat, pro někoho možná neatraktivních brigád. Brigády jsou organizované pro to, aby naše klubovna nechátrala! Uvádím, že už v dřívějším období jsem mluvil, že si práci nevymýšlíme! Veškerou práci, která se nám hromadí, si musíme udělat, nebo si ji dát udělat! Do stavby klubovny jsme dost investovali. Stavba klubovny nás stála nemalé peníze, nemálo času, a také nervu. Byla by škoda, aby nám klubovna zchátrala. Všichni členové by si měli ke klubovně vypěstovat vztah!  Nikdo by neměl být benevolentní a říkat si „vždyť to není moje tak co“! Klubovna si zaslouží naši údržbu!

Na členské schůzi v listopadu roku 2013 jsme si stanovili plán činnosti pro rok 2014, ten se nám dařilo plnit. V tomto duchu byl sepsán i plán práce a rozpočet pro rok 2015.

Závěrem mého vystoupení ještě jednou - naše činnost je založena na jednotlivcích a v pravdě na každém z nás záleží, jak naše organizace bude hodnocena!

Další podrobnosti k činnosti naší ZKO ještě uslyšíte v referátech a návrzích jednotlivých funkcionářů.

Děkuji za pozornost.

V Zobawě 19. 11. 2014

Václav Kopka předseda ZKO č. 101 Vendryně.