Členská schůze 19. listopadu 2014

11.11.2014 10:29


POZVÁNÍ


Pozvánka a program na členskou schůzi,


která se koná 19. 11. 2014 v 17,00 hodin, v restauraci Zobawa.


 1. Zahájení a uvítání: -předseda;           schůzi vede                 p. Galuszka.

 2. Volba návrhové a mandátové komise.           Návrh výboru: pro obě komise ing. Ašerová+2 z pléna.

 3. Výběr členských a brigádnických příspěvku – pí. Klimánková, p. Wojnar, během celé schůze.

 4. Zpráva o činnosti ZKO za rok 2014                                       pí. Šimíčková.

 5. Zpráva o hospodaření za rok 2014                                        . Klimánková.

 6. Zpráva o brigádnické činnosti za rok 2014                            p. Wojnar.

 7. Zpráva hlavního výcvikáře za rok 2014                                p. Szwarc.             

 8. Zpráva revizní komise za rok 2014                                       pí. Walczyskowá.

 9. Pohoštění.

 10. Hlasování o členských a brigádnických příspěvcích pro rok 2015.

 11. Plán činnosti na rok 2015.

 12. Rozpočet na rok 2015.

 13. Doplnění programu – odměna oceněných členů (vzorná reprezentace, příkladná práce pro organizaci, dlouholetá činnost).

 14. Diskuse.

 15. Usnesení, Závěr.


Organizační. – z ekonomických důvodů, každý člen do 14. 11. 2014 závazně potvrdí účast, nebo neúčast na členskou schůzi; mobil 728 348 821, nebo 604 638 317, možnost i zpětně na můj email, možno také v některou neděli přímo na cvičáku u pokladní pí. Klimánkové.

Za výbor Základní kynologická organizace č. 101,

ČKS, 739 94 Vendryně

                                                                                                                        

V Třinci dne 6. 11. 2014         Václav Kopka