Členská schůze 16. listopadu 2017

20.12.2017 13:13

Vážení hosté, vážení přátelé, kamarádí, známi. Dovolte mi vás přivítat na dnešní členské schůzi.
Pár slov k hodnocení letošního roku z mého pohledu: každý vidí, že máme hezkou klubovnu!

Do výstavby klubovny jsme investovali hodně peněz. Není to až tak dávno co se klubovna stavěla. Stavba klubovny mě stála hodně času a nervů. Byla by škoda, aby nám klubovna chátrala. Všichni členové by si měli ke klubovně vypěstovat kladný vztah!  Nikdo by neměl být benevolentní a říkat si „vždyť to není moje, tak co!
Předpoklad k úspěchu je pořádek! Ten je mnohým cizí! Chybí disciplína, pokora, ohleduplnost, chybí úcta!
Na každé členské schůzí si stanovujeme plán práce pro příští roky. Stanovený plán práce se jakžtakž daří plnit.

Jako každý rok, tak i letos mám výhrady k brigádám. Pořád slabá účast. Účastní se jen jedinci, kteří chápou, že se práce neudělá sama! Práce nám zůstává, přenáší se na příští roky!
V diskusi bych přivítal návrhy, k brigádnickým iniciativám!
Důležité pro nás pro naši činnost jsou finance!!, proto by vás mělo zajímat a měli byste vědět kolik nás, co stojí a odkud získáváme peníze:

Příjem: Členské příspěvky, nově od nového roku se vybírá 600,- Kč za člena, mládež do 15 let 350,- Kč.

Výdaje: Za člena do Prahy odvádíme nově 250,- Kč i za mládež. Z členského příspěvku nám na člena zůstane 350,- Kč od mládežníka100,- Kč. Při každoroční fluktuaci máme asi 50 členů, tj. v korunách po odečtu 12 500,- Kč, tolik nám zůstane z členského příspěvku. Tato částka nestačí na pokrytí výdajů pro činnost. Musíme shánět peníze od různých sponzorů.
Uvedu jen zlomek výdajů, které potřebujeme, aby organizace mohla fungovat:
Všimněte si, za elektřinu platíme cca 14 000,-Kč/ ročně, to už je o 1 500,- Kč víc než co máme z členského příspěvku!
Benzín na kosení, údržba traktorku cca 8 000,- Kč/ za rok.
Na údržbu, provoz klubovny a areálu potřebujeme ročně zhruba 12 000,- Kč. Jsou i větší položky, letos se mění latě na vratech, ty nás stály 35 973,00 Kč.
Závody a další naše aktivity 10 000,- Kč!

Pojištění klubovny, proplacení startovného, cestovné, kronika, odvoz fekálii, revize komínu (kominík), nájem pozemku odstavná plocha pro auta a mnoho jiných potřebných věcí pro klubovnu, toaletní papíry, ručníky, utěrky, mýdlo, nádobí, servisy aj. cca 15 000,- Kč,
Pro výcvik což je naše hlavní činnost, kupujeme – rukáv ten stojí cca 3 000,- Kč/ kupuje se podle potřeby/ určitá životnost, návlek na rukáv stojí cca 900,- Kč/ oblek pro figuranta cca 8 000,- Kč/ kupuje se také podle potřeby/ určitá životnost,

spotřební materiál, logerštoki, kůže na kousání, různé pomůcky, tedy výcvikové pomůcky potřebné k výcviku, ve skromnosti cca 12 000,- Kč/ na rok.
Je na místě si uvědomit, že bez pomoci zvenčí by naše organizace nemohla existovat. Musím uvést, že je to o argumentaci umět vyargumentovat potřebnost, co všechno pro svou činnost potřebujeme.

Je to o shánění peněz. Nic nedostaneme zadarmo!!
Musím říct, že hlavně OÚ ve Vendryni nás v naší činnosti dlouhodobě podporuje. Bez jeho dotací je nemyslitelné, aby naše organizace existovala. Musím proto poděkovat všem činitelům OÚ za pomoc a pochopení.
Ze zkušenosti a potřeby byl sepsán plán práce a zpracován rozpočet pro rok 2018.

Všechno to co jsem výše uvedl, je pro zamyšlení a byl bych rád, abyste uváděli návrhy na zlepšení veškerých sporných situaci!

Za fungování organizace jsou jmenovitě odpovědní členové výboru ve svých funkcích!

Závěrem mého vystoupení ještě poznámku - naše činnost je založena na jednotlivcích a v pravdě na každém z nás záleží, jak naše organizace je hodnocena, jak funguje! Nikdo by neměl zneužívat situace a parazitovat na organizaci.

Další podrobnosti k činnosti v tomto roce ještě uslyšíte v referátech jednotlivých funkcionářů.
Děkuji za pozornost!

V Zobawě 16. 11. 2017
                                      Václav Kopka předseda ZKO č. 101 Vendryně.