Členská schůze

Zápis z ČLENSKÉ SCHŮZE konané 23. 11. 2018 v restauraci Zobawa.

Základní kynologická organizace č. 101, ČKS, členská základna 60 členů pro rok 2018, členové naši organizace obdrželi pozvánku s programem na členskou schůzi. 

 

Program členské schůze,                                                                              

 1. Zahájení a uvítání: -předseda;                                     schůzi vede      p. Kopka.
 2. Volba návrhové a mandátové komise.   Návrh výboru: pro obě komise p. Žársky, návrh z pléna pí.Walczysková, pí. Krátká.
 3. Výběr členských a brigádnických příspěvku –         pí. Klimánková, p. Wojnar, během celé schůze.
 4. Zpráva hlavního výcvikáře za rok 2018                                               p. Szwarc.               
 5. Zpráva o činnosti ZKO za rok 2018                                                     pí. Šimíčková.
 6. Zpráva o brigádnické činnosti za rok 2018                                          p. Wojnar.
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2018                                                      . Klimánková.
 8. Zpráva revizní komise za rok 2018                                                      pí. Džupinová.
 9. Ocenění za činnost, pochvala Appelové, Walczyskové, za vzornou reprezentaci, Ašerová vedení účetnictví, Dance Adamčikové za práci v bufetu, Raszka Jiří, Niemiec Bohdan a Bojko Petr za brigádnickou činnost.
 10. Plán činnosti na rok 2019      Šimíčková.
 11. Rozpočet na rok 2019            Klimánková.
 12. Diskuse o členských a brigádnických příspěvcích, připomínky k plánu činnosti a rozpočtu na r. 2019.
 13. Občerstvení.
 14. Usnesení, závěr.

                                                            

Přítomno: 27 osob, z toho 26 členů;  hosté 1.

Plán činnosti na rok 2019, 

1.      Výroční členská schůze.

2.      Očkování psů (vzteklina, kombinovaná vakcína), snad jednorázová.                         

3.      Plánovat zkoušky.                                                               

4.      Memoriál Wojkowského, 42. ročník, (20. 4. náhradní termín 13. 4. 2019).

5.      Účast na kynologických akcích.

6.     Starat se o chod klubovny.

7.      Brigádnická činnost – účastňovat se plánovaných brigád, br. hodiny možno též odpracovat po domluvě s brigádnickým individuálně.                                                                                           

8.      Pravidelný výcvik psů, hlavní výcvikový den je neděle.

9.      Nadále prosazovat projekt pro děti, nauka „vycvič si svého psa“.

10.   Den dětí + smažení vaječiny, pro naše členy.

11.   Podle požadavku obce, účastnit se na, dřevorubeckém dni, olympiády partnerských obcí, případně i karneval.

12.   V říjnu, společenská akce.

13.   Ukázková cvičení se psy, podle požadavku, jen na cvičáku.                                              

14.   Nadále vést kroniku. Od r. 1978, kdy byla napsána první, ji vede p. H. Šimíčková.                                                  

15.   Vzniklé problémy se snažit řešit v neděli na kynologickém cvičišti.

 

Rozpočet na rok 2019,

plánované        Příjmy:             40 000,- Kč      čl. příspěvky

           5 000,- Kč      sponzorské dary; zde by měl pomoci každý člen!!!

předpoklad                               60 000,- Kč      dotace OÚ Vendryně, snad nám něco schválí   

                                                   5 500,- Kč      z vlastní činnosti (čl. př. dřevorubec, olympiáda, pronájem klubovny)

             celkem:                    110 500,- Kč

 

předpoklad       Výdaje:              15 000,- Kč      elektřina

                                                   11 000,- Kč      nákup náhradních dílů, otop, odvoz fekálií, revize komínu, toaletní papíry, ručníky, utěrky, mýdlo, nádobí, servisy         

                                                       700,- Kč     nájem pozemkový fond, příjezd (odstavná plocha pro auta)

                                                    9 000,- Kč     výcvikové pomůcky

                                                  12 500,- Kč     příspěvky, známky Praha                     

                                                    1 100,- Kč     poštovné

                                                    1 000,- Kč     kronika

                                                    2 000,- Kč     cestovné, školení

                                                    3 000,- Kč     pohoštění členská schůze

                                                    5 000,- Kč     proplacení startovného do 3místa

                                                  10 000,- Kč     závody memoriál, ceny, klubová liga

                                                    5 200,- Kč     pojištění stavby (klubovny)

                                                  35 000,- Kč     údržba, provoz klubovny, areál cvičáku, nátěr klubovny dvě strany                            

                        celkem:            110 500,- Kč

 

Diskusními příspěvky se výbor bude zabývat na svém nejbližším pravidelném zasedání.

 

Členská schůze bere na vědomí: a) volbu návrhové a mandátové komise, zprávu hlavního výcvikáře, zprávu o činnosti, zprávu o brigádnické činnosti, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise za rok 2018.

Sekání trávy traktorkem plochy na cvičáku se zavázali – HAWLICZEK Miroslav, BOJKO Petr, WAWROSZOVÁ Ilona.

Akce pro OÚ Vendryně dřevorubec, karneval, sportovní odpoledne ve Vendryni – odpovědný ŽÁRSKÝ Vl.              

 

Členská schůze schvaluje: Plán činnosti na rok 2019, členské příspěvky pro rok 2020 zůstává 800,- Kč za člena, mládežníci do 15 let 450,- Kč, brigádnické 1 000 Kč (záloha) na člena, tj. 100Kč/1hodina, každý člen musí odpracovat 10 hodin, schvaluje rozpočet na rok 2019.

 

Členská schůze ukládá: Plnit plán činnosti na rok 2019, napsat děkovný dopis OÚ Vendryně.

 

 

 

Vedoucí schůze ukončil schůzi.                          Podpis. ……………………………..

 

 

 

Zapsala jednatelka.                                              Podpis. ……………………………..